صفحه اصلی

شرکت تدبیر صنعت رادمان (تصـرا)

تأمین کننده تجهیزات برق صنعتـی , اتوماسـیون صنـعتی , کنترل , ابزار دقیق , تسـت و اندازه گیری , پنوماتیک و هیدرولیک